KAHS 09/09/16 Shenandoah ValleyKAHS 09/23/16 Nativity BVMKAHS 10/07/16 Schuylkill ValleyKAHS 10/14/16 HamburgKAHS 10/21/16 WyomissingKAHS 10/28/16 Berks CatholicKAHS 11/04/16 FleetwoodNY Jets vs Baltimore RavensNY Jets vs Buffalo BillsNY Jets vs Cincinnati BengalsNY Jets vs Los Angeles RamsNY Jets vs Seattle Seahawks